23-400 Biłgoraj, Zamojska 51 Poniedziałek - Piatek 08:00-18:00 84 686 19 05
0

Podnoszenie dna zatoki szczękowej

jest zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego dla osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia wprowadzenie implantów.

Gdy dojdzie do utraty zębów, pozbawiona stymulacji kość wyrostka zębodołowego ulega zanikowi a dno zatoki obniża się. Wówczas grubość kości jest zbyt mała aby wprowadzić choćby najkrótsze implanty - ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej. Polega on na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W zabiegu tym wykorzystuje się mechanizm sterowanej regeneracji kości.